Personvernerklæring

Slik behandler vi personopplysningene dine

1 Innledning

Denne erklæringen beskriver hvordan Karman Connect A/S samler inn og behandler personopplysningene dine som en del av virksomheten vår og aktivitetene beskrevet i punkt 3 nedenfor.

Ansvarlig håndtering av personopplysninger er avgjørende for vårt forretningsmål og omdømme. I denne personvernerklæringen beskriver vi derfor hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger om deg, hvordan opplysningene brukes, når vi sletter dem, og hvordan du kan få innsyn i personopplysningene dine.

2 Behandlingsansvarlig

Karman Connect A/S er behandlingsansvarlig for behandlingsaktivitetene som beskrives i denne personvernerklæringen, med mindre noe annet kommer frem i punkt 3 nedenfor.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, som beskrevet i punkt 3, kan du kontakte oss på følgende adresse:

 • Karman Connect A/S
 • CVR-nr.: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2., 8000 Aarhus C

3 Slik behandler vi personopplysningene dine som en del av våre aktiviteter

Karman Connect A/S samler inn og behandler personopplysninger i mange forskjellige situasjoner, og formålet med innsamlingen, hva opplysningene skal brukes til, og når de slettes, vil variere fra situasjon til situasjon. De spesifikke aktivitetene der Karman Connect A/S (som behandlingsansvarlig) kan samle inn personopplysninger om deg, beskrives derfor individuelt nedenfor.

Vi behandler opplysninger i flere tjenester for sammenligning av lån over hele Europa, med formål om å få et generelt bilde av lånemuligheter. Den primære behandlingen av personopplysningene dine, knyttet til søknad om og utbetaling av lån, gjennomføres av utlåneren, for eksempel en bank. Rollen vår er bare å sammenligne og liste opp forskjellige lånemuligheter. Vi vil derfor ikke få kjennskap til spesielle omstendigheter om dine finansielle forhold, med mindre noe annet kommer frem nedenfor. 

Tjenestene våre leveres i to formater: en tjeneste for sammenligning av lån, der vi lister opp lånemuligheter og refererer til relevante utlånere (punkt 3.1), og en utvidet tjeneste, der du sender inn flere opplysninger og deretter presenteres for en liste over lånemuligheter basert på dine innsendte data (punkt 3.2).

3.1 Tjenester for sammenligning av lån uten personlig anbefaling

3.1.1 Opplysninger som behandles, og hvor de kommer fra

Vi samler inn og behandler data om din bruk av tjenestene våre når du besøker våre tjenester og nettsteder for sammenligning av lån. Vi antar imidlertid at vi vil samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • elektroniske indentifiseringsdata og aktivitetslogger (IP-adresse, informasjonskapsler osv.)
 • stedsdata

3.1.2 Hvorfor behandler vi opplysningene?

Personopplysningene behandles for å levere tjenester der vi presenterer skreddersydde lånefasiliteter, og for å forbedre nettstedene våre.

3.1.3 Rettslig grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ikke-sensitive personopplysninger er:

 • Ivareta våre eller tredjeparters berettigede interesser som veier tyngre enn dine grunnleggende rettigheter og friheter. Dette rettslige grunnlaget er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav f i generell personvernforordning (GDPR). Den berettigede interessen er å forbedre tjenestene våre og skreddersy informasjonen vår til deg. Du har rett til å protestere mot denne behandlingen når som helst ved å ta kontakt med oss (se punkt 2 over).

3.1.4 Utlevering av opplysninger

Opplysninger utleveres til våre IT-leverandører (databehandlere), som lagrer dataene for oss og behandler opplysningene i samsvar med våre instruksjoner. Dette inkluderer vertstjeneste- og skytjenesteleverandører, markedsføringsplattformer og annonseringsverktøy (inkludert Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) og Google Analytics.

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene overføres til land utenfor EU/EØS (tredjeland), som ikke har samme nivå av beskyttelse som innenfor EU/EØS. Vi sikrer vern av dine rettigheter, og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med disse dataoverføringene, for eksempel gjennom standard avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen, jf. artikkel 42 nr. 2 bokstav c i generell personvernforordning. Hvis du vil ha et eksemplar av disse standard avtalevilkårene, kan du ta kontakt med oss (Se punkt 2 over).

3.1.5 Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres i inntil ett år etter at de er samlet inn.

3.2 Tjenester for sammenligning av lån med tilpassede lånemuligheter

3.2.1 Opplysninger som behandles, og hvor de kommer fra

I tillegg til opplysningene nevnt og behandlet som beskrevet i punkt 3.1 over, kan du velge å oppgi tilleggsopplysninger til oss for å motta informasjon om skreddersydde lånefasiliteter på grunnlag av de oppgitte opplysningene, for eksempel på e-post eller SMS. Dette er tilgjengelig på enkelte av Karman Connect A/S’ plattformer. Du leverer opplysningene til oss og bestemmer hvilke opplysninger du er villig til å oppgi. Vi antar imidlertid at vi vil samle inn følgende personopplysninger om deg: 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Opplysninger om typen lån du er interessert i, inkludert lånebeløp og om det er et kollektivt lån (crowdfunding) (i den grad opplysningene i det spesifikke tilfellet kvalifiserer som personopplysninger)

Det er nødvendig for at vi skal kunne inngå en avtale med deg at du oppgir en rekke av ovennevnte personopplysninger. Hvis du ikke oppgir opplysningene, kan det føre til at vi ikke kan vise deg lånefasilitetene du har bedt om.

3.2.2 Hvorfor behandler vi opplysningene?

Personopplysninger behandles med formål om å levere den behandlingsansvarlige tjenester innenfor området skreddersydde lånefasiliteter til den registrerte.

3.2.3 Rettslig grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ikke-sensitive personopplysninger er:

 • Inngåelse av en avtale med deg eller gjennomføring av en avtale som du har inngått. Dette rettslige grunnlaget er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b i generell personvernforordning (GDPR).
 • Utlevering av personopplysninger til en forretningspartner for å gi deg et tilbud, for eksempel forsikringsfond ved arbeidsledighet eller et forsikringsselskap (se nedenfor), må være basert på ditt samtykke. Dette rettslige grunnlaget er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a i generell personvernforordning (GDPR). Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å ta kontakt med oss (se punkt 2 over).

3.2.4 Utlevering av opplysninger

I tillegg til utleveringen beskrevet i punkt 3.1.4 kan vi utlevere opplysningene dine til databehandlere innen markedsføringsautomatisering med hensyn til videre behandling. 

Overføring av personopplysninger til en tredjepart/forretningspartner er basert på samtykke fra deg. Våre forretningspartnere kan for eksempel inkludere, Nav-kontor eller forsikringsselskaper, noe som tydelig vil fremkomme når du samtykker til en slik overføring.

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene overføres til land utenfor EU/EØS (tredjeland), som ikke har samme nivå av beskyttelse som innenfor EU/EØS. Vi sikrer vern av dine rettigheter, og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med disse dataoverføringene, for eksempel gjennom standard avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen, jf. artikkel 42 nr. 2 bokstav c i generell personvernforordning. Hvis du vil ha et eksemplar av disse standard avtalevilkårene, kan du ta kontakt med oss (Se punkt 2 over).

3.2.5 Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres i inntil to år etter at de er samlet inn.

3.3 Markedsføring og nyhetsbrev

3.3.1 Hvilke opplysninger behandles og hvor kommer de fra?

Hvis du samtykker til det, kan vi behandle følgende opplysninger for direktemarkedsføringsformål:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

3.3.2 Hvorfor behandler vi opplysningene?

Vi behandler dataene dine for å sende målrettet markedsføring, for eksempel ved å sende nyhetsbrev på e-post eller sms om generelle forhold i lånemarkedet, personlige finanser og oppdaterte lister over lån fra utlånere vi samarbeider med.

3.3.3 Rettslig grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ikke-sensitive personopplysninger er:

 • Ditt samtykke. Dette rettslige grunnlaget er fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a i generell personvernforordning (GDPR). Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å ta kontakt med oss (se punkt 2 over).

3.3.4 Utlevering av opplysninger

Vi kan dele opplysninger med databehandlere, som bistår oss med utsendelse av markedsføringsmateriell. Dette kan for eksempel være en leverandør av en plattform for å sette opp og sende markedsføring på e-post.

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene overføres til land utenfor EU/EØS (tredjeland), som ikke har samme nivå av beskyttelse som innenfor EU/EØS. Vi sikrer vern av dine rettigheter, og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med disse dataoverføringene, for eksempel gjennom standard avtalevilkår godkjent av Europakommisjonen, jf. artikkel 42 nr. 2 bokstav c i generell personvernforordning (GDPR). Hvis du vil ha et eksemplar av disse standard avtalevilkårene, kan du ta kontakt med oss (Se punkt 2 over).

3.3.5 Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres så lenge vi har et gyldig samtykke, og i inntil ett år etter at samtykket sist ble brukt for å sende deg markedsføringsmateriell.

4 Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Innsyn: Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg og en rekke tilleggsopplysninger.
 • Retting: Du har rett til å få dine personopplysninger rettet.
 • Sletting: I spesielle tilfeller har du rett til å få personopplysningene dine slettet før vi vanligvis sletter dem.
 • Begrensning: I enkelte tilfeller har du rett til begrensning av behandling av personopplysningene dine. Hvis denne rettigheten gjelder, kan vi bare behandle opplysningene – unntatt for lagring – med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne rettighetene til en annen person eller av hensyn til viktige allmenne interesser.
 • Dataportabilitet: I enkelte tilfeller har du rett til å motta en kopi av personopplysningene du har oppgitt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utøve rettighetene dine. Forespørselen din vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis det er nødvendig, vil vi ta kontakt med deg og be om nødvendige tilleggsopplysninger for å behandle forespørselen din på en korrekt måte.

Hvis du ønsker å få vite mer om rettighetene dine, kan du besøke nettstedet til det danske datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

5 Levere en klage

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, ber vi deg ta kontakt med oss. Kontaktopplysningene våre finner du i punkt 2 over.

Du har også rett til å klage til det danske datatilsynet. Du kan levere en klage på e-post til dt@datatilsynet.dk eller via nettstedet til det danske datatilsynet www.datatilsynet.dk.

6 Oppdatering av personvernerklæringen vår

Karman Connect A/S kan løpende oppdatere denne personvernerklæringen når det er nødvendig for å gi en riktig beskrivelse av vår behandling av personvernopplysninger.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i oktober 2022.