Keskimääräinen autolainan suuruus Suomessa

Tutkimme Better Compared -brändin raportin mukaan, kuinka autolainojen suuruudet vaihtelevat Suomessa 1. huhtikuuta 2024 alkaen 28. huhtikuuta 2024 asti. Analyysimme keskittyy lainan määrään asiakasta kohden eri ikäryhmissä, sukupuolten välillä, asuinalueittain ja tulotasoittain. Nämä tiedot perustuvat netissä otettuihin lainoihin Better Comparedin kautta kyseisellä ajanjaksolla.

Lainan määrä asiakasta kohden sukupuolen mukaan

Suomessa miesten ja naisten välillä on merkittäviä eroja autolainojen suuruudessa. Miehet saavat keskimäärin suurempia lainoja (7 921 euroa) verrattuna naisiin (5 645 euroa). Tämä ero voi heijastaa eroja tulotasossa tai hankittavien ajoneuvojen tyypissä.

Tämän tiedon perusteella rahoituslaitokset voivat harkita sukupuolen huomioon ottamista lainaehtojen määrittelyssä, jotta ne voivat tarjota tasa-arvoisempia palveluita kaikille asiakkaille.

Lainan määrä asiakasta kohden sukupuolen mukaan
Lainan määrä asiakasta kohden sukupuolen mukaan

Lainan määrä asiakasta kohden iän mukaan

Ikä vaikuttaa myös lainan suuruuteen. Nuoremmat lainanottajat (18-29 -vuotta) saavat keskimäärin pienempiä lainoja (5 683 euroa), kun taas 50-59 -vuotiaiden ryhmässä lainojen keskimääräinen suuruus on suurin (9 572 euroa). Tämä kuvastaa todennäköisesti vakiintuneempaa taloudellista tilannetta ja suurempaa luottokelpoisuutta vanhemmissa ikäryhmissä.

Lainan määrä asiakasta kohden iän mukaan
Lainan määrä asiakasta kohden iän mukaan

Lainan määrä asiakasta kohden alueittain

Alueelliset erot lainan suuruudessa ovat myös merkittäviä. Kainuu erottuu suurimmilla keskimääräisillä lainoilla (15 750 euroa), mikä voi heijastaa alueen korkeampaa elinkustannustasoa ja suurempia keskimääräisiä tuloja. Verrattuna esimerkiksi Pohjanmaahan, missä lainat ovat pienempiä (11 579 euroa), näkyy selkeä kaupunki-maaseutu ero.

Lainan määrä asiakasta kohden alueittain
Lainan määrä asiakasta kohden alueittain

Lainan määrä asiakasta kohden tulotason mukaan

Lisäksi tulotaso on merkittävä tekijä lainan suuruudessa. Korkeammat tulot mahdollistavat suurempien lainojen saamisen. Analyysimme osoittaa, että kuukausittaiset tulot vaikuttavat suoraan lainan suuruuteen, jossa ylemmät tuloluokat saavat yleisesti ottaen suurempia lainoja.

Tämä korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaiden taloudellinen asema lainapäätöksiä tehtäessä, jotta lainatuotteet voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

Lainan määrä asiakasta kohden tulotason mukaan
Lainan määrä asiakasta kohden tulotason mukaan

Johtopäätökset

Tulostemme perusteella naiset tyypillisesti lainaavat pienempiä summia kuin miehet, mikä voi heijastaa eroja tuloissa tai autojen valinnassa. Lisäksi nuoremmat lainaajat suosivat pienempiä lainoja, mahdollisesti rajoitetumpien tulojensa ja kokemattomuutensa vuoksi. Alueelliset erot lainan suuruudessa voivat myös heijastaa elinkustannusten vaihteluita eri osissa maata. Nämä havainnot auttavat rahoituslaitoksia suunnittelemaan kohdennetumpia tuotteita eri asiakasryhmille.

Ymmärtämällä eri demografisten ryhmien tarpeita ja taloudellisia olosuhteita voimme räätälöidä palveluitamme paremmin ja edistää taloudellista inklusiivisuutta.

Andreas Linde
Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Linde
Andreas Linde on Better Comparedin takana olevan yhtiön toimitusjohtaja. Andreas on lainamarkkinoiden läpinäkyvyyden kanssa työskennellessään saanut syvällistä osaamista laina- ja rahoitusmarkkinoista. Tämä osaaminen tekee Better Comparedistä yhden parhaista lainavertailupalveluista.
Better Compared > Taloussanomat > Keskimääräinen autolainan suuruus Suomessa